ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
im dr. M. Orłowicza
ul. Wojska Polskiego 2
Międzygórze 57-522 Domaszków
tel./fax + 48 74 813 51 95
e-mail : pttkbiuro@ta.pl

KALENDARZ RAJDÓW TURYSTYCZNYCH NA 2018R


Nazwa rajdu

Termin


Trasa/ miejsce

40 Rajd Pieszy "Powitanie Wiosny"

14-15.04.2018

 

Góry Opawskie -Biskupia Kopa (890m n.p.m)

18 Międzygórski Rajd Marianny 2018

6.05.2018

Międzylesie - Kamieńczyk - Czerwony Strumień

 30 Rajd Miłośników Przyrody
 20.05.2018 Wojsławice -Arboretum

7 Rajd Szlakiem Wież Widokowych

10.06.2018

Góry Bialskie -Czernica (1084m n.p.m.)

41 Rajd Górski Śnieżnik -Korona Ziemi Kłodzkiej

16.09.2018

Wzgórza Ścinawskie (Nowa Kopa 553m n.p.m.)- zamek Kapitanowo

Rajd Zakończenie Sezonu Turystycznego 2018

6-7.10.2018

Żywiec - Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

 


DOKŁADNE PROGRAMY RAJDÓW BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 3 TYGODNIE PRZED TERMINEM REALIZACJI

 

W dniu 14-15.04.2018r odbył się RAJD PIESZY "POWITANIE WIOSNY"

 

 

XVIII MIĘDZYGÓRSKI RAJD MARIANNY 2018

6 MAJA 2018 ROK


Termin:

6.05.2018r. ( niedziela )

Program:

godz. 10:16 -wyjazd z Bystrzycy Kłodzkiej PKP do Międzylesia PKP

godz.10:40 – spotkanie z przewodnikiem na stacji PKP w Międzylesiu.

Wyjście na trasę pieszą Międzylesie – Kamieńczyk – Czerwony Strumień – powrót do Międzylesia

Godz.17:37 lub 19:54 - wyjazd z Międzylesia PKP do Bystrzycy Kłodzkiej PKP

Warunki uczestnictwa:

W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do dnia 25.04.2018r.

Ustala się wpisowe w wysokości:

Dla członków Oddziału PTTK w Międzygórzu - 9zł.

Dla pozostałych uczestników rajdu – 20zł.

Wpłaty wpisowego należy dokonać: w kasie Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu lub na konto: 57 1090 2297 0000 0005 8803 1040 z dopiskiem Rajd Marianny

Zgłoszenia przyjmuje: w dni robocze od godz. 8:30 do16:00

Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu

ul. Wojska Polskiego 2/9 ; 57 – 514 Międzygórze

tel. / fax. ( 074 ) 81 35 195; e-mail: pttkbiuro@ta.pl

Świadczenia dla uczestników:

obsługa przewodnika, odznaka rajdowa, ubezpieczenie NNW dla osób które nie są członkami PTTK.

Postanowienia końcowe:

  • Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne zmiany w programie;

  • W razie nie przybycia wpisowe nie będzie zwracane;

  • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

Na wycieczkę górską obowiązuje odpowiedni strój turystyczny

ZAPRASZAMY