ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
im dr. M. Orłowicza
ul. Wojska Polskiego 2
Międzygórze 57-522 Domaszków
tel./fax + 48 74 813 51 95
e-mail : pttkbiuro@ta.pl

KALENDARZ RAJDÓW TURYSTYCZNYCH NA 2018R


Nazwa rajdu

Termin


Trasa/ miejsce

40 Rajd Pieszy "Powitanie Wiosny"

14-15.04.2018

 

Góry Opawskie -Biskupia Kopa (890m n.p.m)

18 Międzygórski Rajd Marianny 2018

6.05.2018

Międzylesie - Kamieńczyk - Czerwony Strumień

 30 Rajd Miłośników Przyrody
 20.05.2018 Wojsławice -Arboretum

7 Rajd Szlakiem Wież Widokowych

10.06.2018

Góry Bialskie -Czernica (1083m n.p.m.)

41 Rajd Górski Śnieżnik -Korona Ziemi Kłodzkiej

16.09.2018

Wzgórza Ścinawskie (Nowa Kopa 553m n.p.m.)- zamek Kapitanowo

Rajd Zakończenie Sezonu Turystycznego 2018

6-7.10.2018

Żywiec - Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

 


DOKŁADNE PROGRAMY RAJDÓW BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 3 TYGODNIE PRZED TERMINEM REALIZACJI

 

W dniu 14-15.04.2018r odbył się RAJD PIESZY "POWITANIE WIOSNY"

W dniu 6.05.2018r odbył się XVIII Międzygórski Rajd Marianny 

W dniu 20.05.2018r odbył się XXX Rajd Miłośników Przyrody

 

 

Zapraszamy na

VII Rajd Szlakiem Wież Widokowych – Czernica (1083m.npm) – Góry Bialskie

10 czerwca 2018r.


Organizator:

Oddział PTTK Międzygórze

Termin:

10.06.2018 (niedziela)

Program:

zbiórka uczestników godz.9:00 - PTTK Międzygórze, ul. Wojska Polskiego 2 , godz.9:15 – PKS Międzylesie, godz.9:20 – PKS Domaszków - godz.9:45 - PKS Bystrzyca Kłodzka.

Przejazd do miejscowości Młynowiec i dalej do Przełęczy Dział (szlak czerwony rowerowy ok 7km) dalej przejście piesze szlakiem czerwonym do wieży widokowej na Górze Czernica (1083m n.p.m.) w paśmie Gór Bialskich - zejście szlakiem żółtym do Goszowa (ok. 8km) do raju pstrąga.

ok. godz.18:00 - powrót do Bystrzycy Kłodzkiej, Międzygórza i Międzylesia.

Cel rajdu: 

- poznanie piękna Gór Bialskich z wejściem na wieżę widokową na Górze Czernica (1083 m n.p.m.)

i podziwianie z niej rozległych widoków.

- zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej (GOT, OTP „Turysta Przyrodnik”), - rozwijanie i uprawianie turystyki pieszej, krajoznawczej i przyrodniczej.

Warunki uczestnictwa:

W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do dnia 05.06.2018r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ustala się wpisowe w wysokości:

członkowie Oddziału PTTK Międzygórze – 31zł;

pozostałe osoby – 62zł.

Wpłaty wpisowego należy dokonać: w kasie Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu lub na konto: 57 1090 2297 0000 0005 8803 1040

Zgłoszenia przyjmuje: w dni robocze od godz. 8:30 do16:00

Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu

ul. Wojska Polskiego 2/9 ; 57 – 514 Międzygórze

tel. / fax. ( 074 ) 81 35 195; e-mail: pttkbiuro@ta.pl

Świadczenia dla uczestników:

  • przewodnictwo, transport.

Postanowienia końcowe:

  • Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne zmiany w programie;

  • Uczestnicy nie objęci ubezpieczeniem PTTK na legitymację z opłaconą składką członkowską ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

  • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

  • Na rajd obowiązuje strój turystyczny.


ZAPRASZAMY