ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
im dr. M. Orłowicza
ul. Wojska Polskiego 2
Międzygórze 57-522 Domaszków
tel./fax + 48 74 813 51 95
e-mail : pttkbiuro@ta.pl

KALENDARZ RAJDÓW TURYSTYCZNYCH NA 2023R


Nazwa rajdu

Termin


Trasa/ miejsce

45 Rajd Pieszy "Powitanie Wiosny"

21.04.2024


Sokołowsko-Osówka

23 Międzygórski Rajd Marianny 

18.05.2024

Lądek Zdrój (Trojak, arboretum, rynek miasta, uzdrowisko)

35 Rajd Miłośników Przyrody

 

 8.06.2024

 

 

Rezerwat Las Bukowy - źródło Św. Jakuba - Podlesie (Park Krajobrazowy Gór Opawskich) - Złote Hory

12 Rajd Szlakiem Wież Widokowych

14.07.2024

Vetrow - Stare Miasto (Czechy)

47 Rajd Górski Śnieżnik -Korona Ziemi Kłodzkiej

14.09.2024

Góry Bialskie - Rudawiec

Rajd Zakończenie Sezonu Turystycznego 2024

12.10.2024


Jczyn - Czeski Raj (Czechy)

 


DOKŁADNE PROGRAMY RAJDÓW BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 2 TYGODNIE PRZED TERMINEM REALIZACJI35 RAJD MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY 2024


Termin:

8.06.2024r. (sobota )

Program:

godz. 7:00 - wyjazd uczestników z Międzygórza - przystanek PKS

godz. 7:20 - wyjazd uczestników z Międzylesia - przystanek PKS                          godz. 7:40 – wyjazd uczestników z Bystrzycy Kłodzkiej – parking za dawnym Urzędem Gminydojazd do miejscowości Głuchołazy i zwiedzanie z przewodnikiem na trasie rezerwatu przyrody Bukowy Las - źródło Św. Jakuba – wiata przy Podlesiu (przejście ok. 4km) – przejazd do miasta Zlote Hory w Czechach i zwiedzanie Sztolni Pocztowej (wstęp we własnym zakresie 250 koron) - przerwa na posiłek.

ok. godz.17:00 – powrót.

Warunki uczestnictwa:

W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do dnia 4.06.2024r i wpłacą wpisowe w wysokości: 125

Wstępy do obiektów w Czechach we własnym zakresie.

Wpłaty wpisowego należy dokonać: w kasie Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu lub na konto: 57 1090 2297 0000 0005 8803 1040 z dopiskiem „RMP 24

Zgłoszenia przyjmuje: w dni robocze od godz. 8:30 do16:00

Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu

ul. Wojska Polskiego 2/9 ; 57 – 514 Międzygórze

tel. / fax. ( 074 ) 81 35 195; e-mail: pttkmiedzygorze@idsl.pl

Świadczenia dla uczestników:

obsługa przewodnika, transport.

Obiad we własnym zakresie - orientacyjny koszt to 300KC

Postanowienia końcowe:

  • Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne zmiany w programie;

  • Ostateczna interpretacja niniejszego programu należy do Organizatorów.

  • Członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem NNW i KL na legitymację z opłaconą składką członkowską za 2024r. Pozostałe osoby winny ubezpieczyć się we własnym zakresie i okazać dowód ubezpieczenia.

  • Rajd poprowadzi Przewodnik.

  • Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w rajdzie.

  • Należy posiadać z sobą dowód osobisty lub paszport.

Na wycieczkę obowiązuje wygodny strój turystyczny