ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
im dr. M. Orłowicza
ul. Wojska Polskiego 2
Międzygórze 57-522 Domaszków
tel./fax + 48 74 813 51 95
e-mail : pttkbiuro@ta.pl

KALENDARZ RAJDÓW TURYSTYCZNYCH NA 2018R


Nazwa rajdu

Termin


Trasa/ miejsce

40 Rajd Pieszy "Powitanie Wiosny"

14-15.04.2018

 

Góry Opawskie -Biskupia Kopa (890m n.p.m)

18 Międzygórski Rajd Marianny 2018

6.05.2018

Międzylesie - Kamieńczyk - Czerwony Strumień

30 Rajd Miłośników Przyrody 20.05.2018 Wojsławice -Arboretum

7 Rajd Szlakiem Wież Widokowych

10.06.2018

Góry Bialskie -Czernica (1083m n.p.m.)

41 Rajd Górski Śnieżnik -Korona Ziemi Kłodzkiej

16.09.2018

Wzgórza Ścinawskie (Nowa Kopa 553m n.p.m.)- zamek Kapitanowo

Rajd Zakończenie Sezonu Turystycznego 2018

6-7.10.2018

Żywiec - Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

 


DOKŁADNE PROGRAMY RAJDÓW BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 3 TYGODNIE PRZED TERMINEM REALIZACJI

 

W dniu 14-15.04.2018r odbył się RAJD PIESZY "POWITANIE WIOSNY"

W dniu 6.05.2018r odbył się XVIII Międzygórski Rajd Marianny 

W dniu 20.05.2018r odbył się XXX Rajd Miłośników Przyrody

W dniu 10.06.2018r odbył się VII Rajd Szlakiem Wież Widokowych "Czernica"

 

R E G U L A M I N

41 Rajdu Górskiego „Śnieżnik” 2018 – Korona Ziemi Kłodzkiej

16.09.2018r

Cel rajdu:

 • poznanie piękna okolic Wzgórz Ścinawskich– zdobycie szczytu NOWA KOPA (553m n.p.m.) i zwiedzanie zamku Kapitanowo.

 • zdobywanie odznaki Korona Ziemi Kłodzkiej, Korona Gór Polski, GOT i Turysta Przyrodnik,

 • odczytanie listy zdobywców Korony Ziemi Kłodzkiej w 2018r.- uhonorowanie i pasowanie na Zdobywców Korony Ziemi Kłodzkiej.

Termin:

16.09.2018r. (niedziela )

Program:

Godz.8:30 – wyjazd z Międzygórza przystanek PKS - godz.8:50 – wyjazd z Międzylesia przystanek PKS - godz. 9:05 wyjazd z Domaszkowa przystanek PKS – godz.9:30 - wyjazd z Bystrzycy Kłodzkiej przystanek PKS - przejazd do Tłumaczowa i przejście piesze na szczyt Nowa Kopa (553m n.p.m.),

godz. 14:00 – zwiedzanie zamku Kapitanowo w Ścinawce Średniej.

Ok. godz. 17:00 zakończenie rajdu i przejazd do Bystrzyca Kłodzkiej, Międzygórza, Domaszkowa i Międzylesia.

Warunki uczestnictwa:

W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PTTK, którzy dokonają zgłoszenia do dnia 11.09.2018r.

Ustala się wpisowe w wysokości: 87zł; Wpisowe dla członków Oddziału PTTK w Międzygórzu 44zł.

Wpłaty wpisowego należy dokonać: w kasie Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu lub na konto: 57 1090 2297 0000 0005 8803 1040

Zgłoszenia przyjmuje:

Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu

ul. Wojska Polskiego 2/9 ; 57 – 514 Międzygórze

tel. / fax. ( 074 ) 81 35 195; e-mail: pttkbiuro@ta.pl

Świadczenia dla uczestników:

odznaka, transport, obsługa przewodnika, wstęp do zamku Kapitanowo.

Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne zmiany w programie;

 • Uczestnicy nie objęci ubezpieczeniem PTTK na legitymację z opłaconą składką członkowską ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

 • W razie nie przybycia wpisowe nie będzie zwracane;

 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

Na rajd obowiązuje strój turystyczny

ZAPRASZAMY

 

 

Oddział im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu

z a p r a s z a na rajd pieszy

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI W EUROREGIONIE GLACENSIS

29 WRZEŚNIA 2018

Cel rajdu:

 • poznanie piękna okolic gminy Bystrzycy Kłodzkiej.

 • Rajd w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki i IX Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 27-29 września 2018r

 • wędrówka z okazji Ogólnopolskiej Akcji - Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna.

Termin:

29.09.2018r (sobota )

Program:

29.09.2018r. ( sobota)

– zbiórka uczestników – godz.9:50 na stacji PKP w Bystrzycy Kłodzkiej – przejazd pociągiem do Długopola Zdroju i przejście z przewodnikiem szlakami turystycznymi do Bystrzycy Kłodzkiej (Czas przejścia pieszo – 4 godz – ok.13 km)

Ok. godz.16:30 powrót do Bystrzycy Kłodzkiej.

Warunki uczestnictwa:

Rajd odbędzie się przy uczestnictwie minimum 10osób. W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do dnia 26.09.2018r. i wpłacą wpisowe w wysokości 10zł w kasie Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu lub na konto 57 1090 2297 0000 0005 8803 1040 z dopiskiem „ rajd 29.09.2018”

Zgłoszenia przyjmuje: do dnia 26.09.2018r

Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu

ul. Wojska Polskiego 2/9 ; 57 – 514 Międzygórze

tel. / fax. ( 074 ) 81 35 195; e-mail: pttkmiedzygorze@idsl.pl

Świadczenia dla uczestników:

 • obsługa przewodnika

 • przejazd PKP we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne zmiany w programie;

 • Uczestnicy nie objęci ubezpieczeniem PTTK na legitymację z opłaconą składką członkowską ubezpieczają się od NNW i KL we własnym zakresie;

 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

Na rajd obowiązuje strój turystyczny

ZAPRASZAMY