ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
im dr. M. Orłowicza
ul. Wojska Polskiego 2
Międzygórze 57-522 Domaszków
tel./fax + 48 74 813 51 95
e-mail : pttkbiuro@ta.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu
KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

ODZNAKA TURYSTYCZNA
"Zdobywca Korony Ziemi Kłodzkiej"
R E G U L A M I N

§ 1

 

Odznaka KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu.

 

§ 2

 

Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Kłodzkiej.

 

§ 3

 

Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu.


§ 4

 

Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.


§ 5

 

Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.


§ 6

 

Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej


§ 7

 

Odznakę KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich Ziemi Kłodzkiej według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności.


§ 8

 

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem, przewodnikiem lub bez ich udziału.


§ 9

 

Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów powinna być data, pieczątka,zdjęcie lub opis w książeczce odznaki Korona Ziemi Kłodzkiej.

W przypadku zdobywania szczytu z przodownikiem lub przewodnikiem wystarczy jego potwierdzenie. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikowanej z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.§ 10

 

Ubiegający się o Odznakę KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu

57-514 Międzygórze ul. Wojska Polskiego 2/9


§ 11

 

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia.


§ 12

 

Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.


§ 13

 

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Międzygórzu.

Tel./fax 74-813 51 95 e-mail: pttkbiuro@ta.pl , www.pttkmiedzygorze.ta.pl


§ 14

 

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Międzygórzu.


§15

 

Wnioskuje się o uroczyste wręczanie numerowanej odznaki oraz Certyfikatu Zdobywcy Korony Ziemi Kłodzkiej podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Międzygórzu na szczycie Śnieżnika. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.


§16

 

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu dnia 18.12.2009 r. (uchwała Nr 22/12/2009)

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku( z późniejszymi zmianami z dnia 10.03.2017r)

 

 Wykaz szczytów do zdobycia odznaki

Wykaz szczytów do zdobycia odznaki

Korona Ziemi Kłodzkiej


Lp.

Szczyt

Wys.

Pasma i Grzbiety

Szlak

1.

Nowa Kopa

553 m

Wzgórza Ścinawskie

Bez szlaku(1)

2.

Włodzicka Góra

758 m

Wzgórza Włodzickie

Zielony

3.

Kłodzka Góra

765 m

Góry Bardzkie

Niebieski, Żółty

4.

Grodziec

803 m

Wzgórza Lewińskie

Czerwony

5.

Szczelinie Wielki

919 m

Góry Stołowe

Żółty

6.

Suchoń

964 m

Krowiarki

Bez szlaku (2)

7.

Jagodna

977 m

Góry Bystrzyckie

Niebieski

8.

Kowadło

989 m

Góry Złote

Zielony

9.

Wielka Sowa

1015 m

Góry Sowie

Czerwony, Niebieski, Żółty, Zielony

10.

Orlica

1084 m

Góry Orlickie

Zielony

11

Rudawiec

1112 m

Góry Bialskie

Zielony

12.

Śnieżnik Kłodzki

1426 m

Masyw Śnieżnika

Zielony

(1) - ok. 1km na wschód od drogi i szlaku żółtego prowadzącego z Tłumaczowa do Radkowa

(2) – ok. 2 km na zachód od szlaku żółtego prowadzącego z Przeł. Puchaczówka do Żelazna

 

Książeczka do nabycia w cenie 3zł/szt

 

 

 


 

 

Suweniry związane ze zdobywaniem Korony Ziemi Kłodzkiej:

Książeczka Zdobywcy Korony Ziemi Kłodzkiej – 3zł; Tablo -17zł; odznaki poszczególnych szczytów – 4zł (12szczytów x 4zł = 48zł); koszulka – 25zł

Po weryfikacji: odznaka Zdobywcy Korony Ziemi Kłodzkiej -50zł.

 

WYKAZ ZDOBYWCÓW KORONY ZIEMI KŁODZKIEJ

 

L.p. Nazwisko i imię Adres Data nadania
1 Zapiór Roman Bystrzyca Kłodzka 10.09.2010
2 Stecki Bogusław Międzylesie 10.09.2010
3 Głaz Włodzimierz Międzygórze 10.09.2010
4 Puchalski Mieczysław Bystrzyca Kłodzka 10.09.2010
5 Piegza Janina Bystrzyca Kłodzka 10.09.2010
6 Piegza Lech Bystrzyca Kłodzka 10.09.2010
11 Włodkowska Barbara Szczecin 10.09.2010
12 Włodkowski Andrzej Szczecin 10.09.2010
13 Fedoryka Tadeusz Kłodzko 10.09.2010
14 Wodecka -Duda Marta Polanica Zdrój 10.09.2010
15 Dominas Czesław Nowa Ruda 10.09.2010
16 Dominas Tomasz Nowa Ruda 10.09.2010
17 Dominas Donata Nowa Ruda 10.09.2010
18 Dominas Karolina Nowa Ruda 10.09.2010
19 Krajewska Mariola Prudnik 10.09.2010
20 Krajewski Marek Prudnik 10.09.2010
21 Mosz Adam Rybnik 10.09.2010
22 Mosz Sebastian Rybnik 10.09.2010
23 Trojan Adrian Kłodzko 10.09.2010
24 Trojan Bogusław Kłodzko 10.09.2010
25 Czechowska Jolanta Swarzędz 10.09.2010
26 Czechowski Władysław Swarzędz 10.09.2010
27 Racińska Danuta Anna Łódź 10.09.2010
28 Grzelak Mirosław Mieczysław Łódź 10.09.2010
29 Szyra Romuald Bielsko Biała 24.09.2010
30 Szyra Agata Wodzisław Śląski 24.09.2010
31 Szyra Larisa Wodzisław Śląski 24.09.2010
32 Szyra Dariusz Wodzisław Śląski 24.09.2010
33 Kruk Krzysztof Bystrzyca Kłodzka 26.11.2010
34 Kruk Dominika Bystrzyca Kłodzka 26.11.2010
35 Radziewicz -Kruk Ilona Bystrzyca Kłodzka 26.11.2010
36 Kruk Mariusz Bystrzyca Kłodzka 26.11.2010
37 Grudzien Elżbieta Bystrzyca Kłodzka 26.11.2010
38 Grudzień Adam Bystrzyca Kłodzka 26.11.2010
39 Husak Bogusław Prudnik 25.01.2011
40 Jankiewicz Włodzimierz Ząbkowice Śląskie 11.04.2011
41 Podhorodecka Jolanta Szczytna 2.06.2011
42 Podhorodecki Marian Szczytna 2.06.2011
43 Dawiec Władysław Kłodzko 2.06.2011
44 Zieliński Waldemar Bystrzyca Kłodzka 25.06.2011
45 Zieliński Aleksander Bystrzyca Kłodzka 25.06.2011
46 Winczura Piotr Toruń 25.06.2011
47 Bąkowska Zofia Izabelin 25.06.2011
48 Buzalski Robert Bydgoszcz 25.06.2011
49 Chmurzyńska-Persidok Iwona Warszawa 25.06.2011
50 Czochara Ewa Wrocław 25.06.2011
51 Dębska Agnieszka Pabianice 25.06.2011
52 Dębski Marek Pabianice 25.06.2011
53 Drygulska Marzena Zalesie Wólka Dobryńska 25.06.2011
54 Frost Małgorzata

 

55 Golec Krystian Olesno 25.06.2011
56 Góra Anna Gdańsk 25.06.2011
57 Górska Grażyna Koszalin 25.06.2011
58 Żuryń Sławomir Bydgoszcz 25.06.2011
59 Haniewicz Iwona Gdynia 25.06.2011
60 Herba Ryszard Gdańsk 25.06.2011
61 Jasiniecka Kamila Chełmża 25.06.2011
62 Rochnowski Zenon Torun 25.06.2011
63 Kasiak Andrzej Szczecin 25.06.2011
64 Kasiak Małgorzata Szczecin 25.06.2011
65 Knyżewska Alicja Ciechanów 25.06.2011
66 Kowalska Bogumiła Gdańsk 25.06.2011
67 Krysiak Elżbieta Pabianice 25.06.2011
68 Kurjato Małgorzata Bydgoszcz 25.06.2011
69 Kurjato Mirosław Bydgoszcz 25.06.2011
70 Kurs Beata Legnica 25.06.2011
71 Kwiatkowska Karolina Bydgoszcz 25.06.2011
72 Kwiatkowski Paweł Bydgoszcz 25.06.2011
73 Leibrandt Edyta Gdańsk 25.06.2011
74 Leibrandt Wojciech Gdańsk 25.06.2011
75 Liszkowska Danuta Wroclaw 25.06.2011
76 Łyp Henryk Stronie Śląskie 25.06.2011
77 Marchwicka Ewa Straszyn Jagatowo 25.06.2011
78 Marchwicki Stanisław Straszyn Jagatowo 25.06.2011
79 Maślanka Narcyz Wielkie Drogi 25.06.2011
80 Meyer Michal Gdynia 25.06.2011
81 Możdżonek Ryszard Legionowo 25.06.2011
82 Myślak Beata Gdańsk 25.06.2011
83 Nizioł Anita Toruń 25.06.2011
84 Nizioł Artur Toruń 25.06.2011
85 Pietrulewicz Adam Bytów 25.06.2011
86 Pietrulewicz Jerzy Bytow 25.06.2011
87 Pietrulewicz Joanna Bytów 25.06.2011
88 Buzalska Agnieszka Bydgoszcz 25.06.2011
89 Żuryń Aldona Bydgoszcz 25.06.2011
90 Rostoczil Małgorzata Idzików 25.06.2011
91 Sala Mieczysław Jelenia Góra 25.06.2011
92 Skowrońska Adrietta Obrzycko 25.06.2011
93 Skowroński Paweł Obrzycko 25.06.2011
94 Sokołowski Andrzej Białystok 25.06.2011
95 Stecki Bogusław Miedzylesie 25.06.2011
96 Suchorski Piotr Drzozowka 25.06.2011
97 Szulik Marcin Stromiec 25.06.2011
98 Zaczyk Agnieszka Wrocław 25.06.2011
99 Walaszczyk Jerzy Blachownia 25.06.2011
100 Wańczyk Stanisław Marciszów 25.06.2011
101 Ziomek Iwona Opole 25.06.2011
102 Włodkowska Barbara Szczecin 25.06.2011
103 Włodkowski Andrzej Szczecin 25.06.2011
104 Wronkiewicz Danuta Maszewo Dąbrowica 25.06.2011
105 Wronkiewicz Roman Maszewo Dąbrowica 25.06.2011
106 Stolarz Elżbieta Jasło 25.06.2011
107 Stolarz Marian Jasło 25.06.2011
108 Karp Mirosław Kryg 25.06.2011
109 Mastej Barbara Jasło 25.06.2011
110 Głaz Włodzimierz Międzygórze 25.06.2011
111 Zapiór Roman Bystrzyca Kłodzka 25.06.2011
112 Białek Henryk Edward Dzierżoniów 28.06.2011
113 Kornelski Piotr Nowa Ruda 28.06.2011
114 Bednorz Remigiusz Imielin 7.07.2011
115 Kuczer Ryszard Lubsko 25.08.2011
116 Suława Władysław Mieroszów 25.08.2011
117 Polowy Krystyna Mysłowice 25.08.2011
118 Gontkowski Mirosław Bielawa 25.08.2011
119 Maćkowiak Jolanta Poznań 25.08.2011
120 Mackowiak marek Poznań 25.08.2011
121 Lukas Tomasz Rzgów 25.08.2011
122 Lukas Krystyna Rzgów 25.08.2011
123 Duńska Elżbieta Łódź 25.08.2011
124 Duński Henryk Łódź 25.08.2011
125 Jechna Paweł Marek Piława Górna 11.09.2011
126 Szyra Dariusz Wodzisław Śląski 13.09.2011
127 Szyra Agata Wodzisław Śląski 13.09.2011
128 Szyra Romuald Bielsko Biała 13.09.2011
129 Wodecki Czesław Wodzisław Śląski 29.09.2011
130 Lizoń Piotr Lasowice Małe 6.10.2011
131 Suchecki Jan Lubin 6.10.2011
132 Peterak Joanna Opole 18.10.2011
133 Paterak Tomasz Opole 18.10.2011
134 Heliosz Dawid Wodzisław Śląski 16.11.2011
135 Żydek -Heliosz Beata Wodzisław Śląski 16.11.2011
136 Krystyniak Krzysztof Świdnica 16.11.2011
137 Haas Wanda Wrocław 16.11.2011
138 Szot Marek

Wrocław
16.11.11
139 GałuszkaBogusława

Pławnica
16.11.11
140 GałuszkaPrzemysław

Pławnica
16.11.11
141 Rzekiecki Marian

DusznikiZdrój
14.12.11
142 Rzekiecka Bogdana

DusznikiZdrój
14.12.11
143 Wiącek Alicja

Świebodzice
29.02.12
144 Wiącek Andrzej

Świebodzice
29.02.12
145 Krzysiek Arkadiusz

Jelenia Góra
29.02.12
146 Krzysiek Marian

Lubań
29.02.12
147 Tokarz Radosław

Wrocław
29.02.12
148 SzczepankowskiMirosław

Panków
28.03.12
149 Siennicki Ryszard

Warszawa
28.03.12
150 Milewska Aleksandra

Gwiżdziny
28.03.12
151 Szczepański Michał

Warszawa
28.03.12
152 Wąsowski Krzysztof

Warszawa
28.03.12
153 Kowalski Krzysztof

Warszawa
28.03.12
154 Kinder rajmund

Jasienie
28.03.12
155 Wróbel Tadeusz

Wilkanów
28.03.12
156 Wróbel Nina

Wilkanów
28.03.12
159 Lipski Zbigniew

Wrocław
28.04.12
161 Fedoryka Tadeusz

Kłodzko
28.04.12
162 Kalita Magdalena

Nowa Ruda
28.04.12
163 Tereszkiewicz Piotr

Nowa Ruda
28.04.12
164 Richter Mirosław

Świdnica
28.05.12
165 Kukliński Krzysztof

Świebodzice
28.05.12
166 Dybowski Rafał

Szprotawa
12.06.12
167 Dybowska Iwona

Szprotawa
12.06.12
168 Błażków Waldermar

Szprotawa
12.06.12
169 Maj Karolina

Szprotawa
12.06.12
170 Paszkiewicz Marcel

Szprotawa
12.06.12
171 Tomczyk Paulina

Szprotawa
12.06.12
173 Zielińska Emilia

Szprotawa
12.06.12
174 Biernat Kinga

Szprotawa
12.06.12
175 Rydz Maja

Szprotawa
12.06.12
176 Paszkiewicz Filip

Szprotawa
12.06.12
177 Ligaj Piotr

Szprotawa
12.06.12
178 Tyszkiewicz Paulina

Szprotawa
12.06.12
180 Wojcieszak Kacper

Szprotawa
12.06.12
181 Kominek Martyna

Szprotawa
12.06.12
182 Drozdek Alicja

Szprotawa
12.06.12
183 Konieczny Tyberiusz

Szprotawa
12.06.12
184 Kulawiec Krzysztof

Wrocław
29.06.12
185 Pijanowski Ryszard

Wałbrzych
29.06.12
186 Kacak Lidia

BoguszówGorce
29.06.12
 
187 Białas Barbara

Wałbrzych
29.06.12
188 Zajac Marian

Wodzisław Śląski
04.09.12
189 Malinowska Grażyna

Racibórz
04.09.12
190 Malinowska Natasza

Racibórz
04.09.12
191 Malinowski Dariusz

Racibórz
04.09.12
192 Lemoch Adam

Kraków
04.09.12
193 Lemoch Piotr

Kraków
04.09.12
194 Prostacki Marek

Kraków
04.09.12
195 Opalski Dariusz

Kraków
04.09.12
196 Ochyra Elżbieta

Kraków
04.09.12
197 Zawiła Grażyna

Dzierżoniów
04.09.12
198 Urban Roman

Dzierżoniów
04.09.12
199 Grzeszczak Danuta

Dzierżoniów
04.09.12
200 Mierzwiński Jan

Dzierżoniów
04.09.12
201 Giżycka Halina

Dzierżoniów
04.09.12
202 Fejdak Alicja

Piława Górna
04.09.12
203 Lachowicz Genowefa

Dzierżoniów
04.09.12
204 Gorczyńska Izabela

Piława Górna
04.09.12
205 Lachowicz Jan

Dzierżoniów
04.09.12
206 Pomykała Helena

Dzierżoniów
04.09.12
207 Bielecka Teresa

Dzierżoniów
16.09.12
208 Kulej Krzysztof

Bielawa
16.09.12
209 Zboińska Marzena

Piława Górna
16.09.12
210 Słupski Stanisław

Dzierżoniów
16.09.12
211 Jechna Paweł Marek

Piława Górna
16.09.12
212 Fusch Dariusz Antoni

Ołdrzychowice
16.09.12
213 Izbińska Danuta

BystrzycaKłodzka
16.09.12
214 Magierowski Zdzisław

BystrzycaKłodzka
16.09.12
215 Przepiórka Grażyna

Piława Górna
16.09.12
216 Sierechan Stanisław

Międzylesie
16.09.12
217 Para Maria

Międzylesie
16.09.12
218 Węzik Alina

Międzylesie
16.09.12
219 Moroń Elżbieta

Wrocław
16.09.12
220 Szczepańska Urszula

Goworów
16.09.12
221 Piegza Janina

BystrzycaKłodzka
16.09.12
222 Piegza Lech

BystrzycaKłodzka
16.09.12
223 Krawczyk Anna

Wrocław
16.09.12
224 Gruchot Liila

Łódź
16.09.12
225 Łacheciński Sebastian

Łódź
16.09.12
226 Wojtowicz Małgorzata

Drałtowice
03.10.12
227 Wojtowicz Leszek

Drałtowice
03.10.12
228 Fabrykowski Mariusz

Lubin
03.10.12
229 Zając Paweł

Gniechowice
21.11.12
230 NakraszewiczWaldemar

Lądek Zdrój
21.11.12
231 Borkowski Ryszard

Wałbrzych
21.11.12
232 Marszolik Aneta

Marklowice
21.11.12
233 Marszolik Henryk

Marklowice
21.11.12
234 Telus Szymon

Pszów
21.11.12
235 Telus Rafał

Pszów
21.11.12
236 Ziętek Irena

Rydułtowy
12.12.12
237 Nycz Zofia

Chełm 6
19.12.12
238 Kliza Witold

Chełm 6
19.12.12
239 Leśniarek Renata

Nowa Ruda
29.01.13
240 Domański Robert

Wolibórz
29.01.13
241 Dryglewska Jadwiga

Wrocław
06.03.13
242 Nawroth Jan

Wrocław
06.03.13
243 Kulczyk Henryk

Wrocław
06.03.13
244 Fedoryka Tadeusz

Kłodzko
15.05.13
245 Schewior Erwin

Rydułtowy
15.05.13
246 Schewior Rafał

Rydułtowy
15.05.13
247 Kubik Antoni

Pszczyna
20.06.13
248 Tarnawski Wiesław

Kłodzko
21.08.13
249 Gryt Przemysław

WodzisławŚląski
21.08.13
250 Gryt Lucjan

WodzisławŚląski
21.08.13
251 Karabowicz Mariola

Pruszków
21.08.13
252 Gruca Ryszard

Zabrze
21.08.13
253 Gruca Teresa

Zabrze
21.08.13
254 Piechowiak Teresa

Inowrocław
21.08.13
255 Piechowiak Robert

Inowrocław
21.08.13
256 Piechowiak Julia


Inowrocław
21.08.13
257 Chmura Ryszard

Warszawa
21.08.13
258 Urban Roman

Dzierżoniów
21.08.13
259 Parwoł Adam

Pszów
21.08.13

 

260 Duda Stanisław

PolanicaZdrój
15.09.13
261 WodeckaDuda Marta

PolanicaZdrój
15.09.13
262 Racińska Danuta

Łódź
19.09.13
263 Grzelak Mirosław

Łódź
19.09.13
264 Bukowy Stanisław

Opole
19.09.13
265 Bukowy Jolanta

Opole
19.09.13
266 Sobera Roman

Łęknica
19.09.13
267 Beśka Krzysztof

Lubin
19.09.13
268 Beśka Agnieszka

Lubin
19.09.13
269 Hromada Marek

Gliwice
19.09.13
270 Wawrzyńska Honorata

Wałbrzych
19.09.13
271 Czyż Danuta

Wałbrzych
19.09.13
272 Kot Roman

Szczecinek
19.09.13
273 Kot Julianna

Szczecinek
19.09.13
274 BałtruszewiczNatalia

Szczecinek
19.09.13
275 BałtruszewiczWojciech

Szczecinek
19.09.13
276 Stosur Mariusz

Imbramowice
19.09.13
277 Konefał Teresa

Warszawa
12.12.13
278 Konefał Stanisław

Warszawa
12.12.13
279 Machowczyk Elżbieta

Wałbrzych
12.12.13
280 Machowczyk Piotr

Wałbrzych
12.12.13
281 Kornaś Marian

Oświęcim
12.12.13
282 Piasecki Marek

Wałbrzych

12.12.13

 
 
 
283 Urban Roman

Dzierżoniów
20.03.14
284 OkołowiczZofia

Dzierżoniów
20.03.14
285 SłupskiStanisław

Dzierzoniów
20.03.14
286 Paruch Mateusz

Wrocław
20.03.14
287 TrzmielewskaDorota

Opole
20.03.14
288 TrzmielewskaAgnieszka

Opole
20.03.14
289 Wieczorek Krzysztof

Nowa Ruda
19.05.14
290 Napierała Michał

Poznań
12.06.14
291 Napierała Małgorzata

Poznań
12.06.14
292 Jarczewska Marlena

NowyTomyśl
12.06.14
293 Szyra Dariusz 3X

WodzisławŚląski
12.06.14
294 Szyra Romuald 3X

Bielsko Biała
12.06.14
295 Fedoryka Tadeusz 4X

Kłodzko
22.08.14
296 Biełuński Sebastian

Wrocław
22.08.14
297 Rogoza Marcin

Wrocław
22.08.14
298 Potempa Jarosław

Gliwice
22.08.14
299 Kossakowski Marek

Warszawa
22.08.14
300 Kossakowska Dorota

Warszawa
22.08.14
301 Kruszyńska Anna

Józefów
22.08.14
302 Kruszyńska Daria

Józefów
22.08.14
303 Kruszyński Przemysław

Józefów
22.08.14
304 Kruszyński Tadeusz

Józefów
22.08.14
305 Napieralski Grzegorz

Wolsztyn
10.09.14
306 Siarkiewicz Marek

Grudynia
10.09.14
307 Charydczak Błażej

Bydgoszcz
10.09.14
308 Kużba Joanna

Rumia
10.09.14
309 Kużba Jakub

Rumia
10.09.14
310 Kużba Justyna

Rumia
10.09.14
311 Ławrynowicz Adam

Rumia
10.09.14
312 Borowiec Zbigniew

Nowiny
10.09.14
313 Szarek Dorota

Kielce
10.09.14
314 Reszewicz Adam

Legnica
10.09.14
315 Berczyński Andrzej

Duszniki Zdrój
10.09.14
316 Adamczyk Renata

Kudowa Zdrój
10.09.14
317 Sobczyński Andrzej

Duszniki Zdrój
10.09.14
318 Duda Stanisław 2X

Polanica Zdrój
10.09.14
319

Wodecka Duda Marta

3XPolanica Zdrój
10.09.14
320 Kuriata Przybylla Bogusława

Szczytna
10.09.14
321 Przybylla Jerzy

Szczytna
10.09.14
322 Chęciński Jacek

Szczytna
10.09.14
323 Chęcińska Zofia

Szczytna
10.09.14
324 Bednarek Joanna

Lewin Kłodzki
10.09.14
325 CeglarskiRobert

LewinKłodzki
10.10.14
326 Fąfara Wiesław

Kędzierzyn Koźle
10.10.14
327 MikołajekKrystian

Brzeszcze
10.10.14
328 MikołajekAleksander

Brzeszcze
10.10.14
329 Jachym Stanisław

Sobolów
23.10.14
330 Czyż Dionizy

Wałbrzych
23.10.14
331 Samor Jacek

Kowary
23.10.14
332 Błaszczyk Elżbieta

Bytom
8.12.14
333 Błaszczyk Monika

Bytom
8.12.14
334 Błaszczyk Adam

Bytom
8.12.14
335 Mrozek Joanna

Kłodzko
8.12.14
336 Mrozek Aleksander

Kłodzko
8.12.14
337 Paszkiewicz Anna

Świdwin
8.12.14
338 Woźniak Sławomir

Niestachów
8.12.14
339 PasternakAleksander

Kielce
8.12.14
340 Rudeński Janusz

Kłodzko
8.12.14
341 Soja Edward

Nowa Ruda
8.12.14
342 Kung Eriła

DusznikiZdrój
8.12.14
343 Drozd Ryszard

DusznikiZdrój
8.12.14
344 Szczepocka Danuta

DusznikiZdrój
8.12.14
345 Zieliński Bolesław

Osiek
12.12.14
346 Łapka Arkadiusz

Wałbrzych
30.12.14
347 Węgiel Arkadiusz

Wałbrzych
30.12.14
348 Michalski Tomasz

Legnica
30.12.14
349 Ciepiela Danuta

Kraków
20.02.15
350 Ciepiela Jerzy

Kraków
20.02.15
351 Ciepiela Patryk

Kraków
20.02.15
352 Dzieński Andrzej

Michałowice
20.02.15
353 Klecki Ryszard

Kraków
20.02.15
354 DutkiewiczWłodzimierz

Leszno
20.02.15
355 Sawicki Kamil

Nowa Ruda
24.03.15
356 Ziobrowska Wioletta

Świdnica
24.03.15
357 Ziobrowski Ryszard

Świdnica
24.03.15
358 Cedro-Czubaj Magdalena

Kraków
24.03.15
359 Czubaj Grzegorz

Kraków
24.03.15
360 Urban Roman 3X

Dzierżoniów
24.03.15
361 Baron Bogusław

WodzisławŚląski
5.05.15
362 Szakiel Henryk

Lubin
5.05.15
363 Gojny Bogusław

Rydułtowy
23.06.15
364 Gąska Marek

WodzisławŚląski
23.06.15
365 Kozieja Ireneusz

Lubin
23.06.15
366 Szablewski Zbigniew

Kudowa Zdrój
23.06.15
367 NowakowskiOktawiusz

Poznań
30.06.15
368 Tański Ryszard

BystrzycaKłodzka
30.06.15
369 Pochcioł Lidia

Świerklany
29.07.15
370 Pochcioł Bogdan

Świerklany
29.07.15
371 Czubahek Jadwiga

Lubin
26.08.15
372 Bernas Wiktor

Szczecin
26.08.15
373 Bernas Piotr

Szczecin
26.08.15
374 Mostowska Izabela

Bydgoszcz
26.08.15
375 Mostowska Joanna

Bydgoszcz
26.08.15
376 Mostowska Alicja

Bydgoszcz
26.08.15
377 Mostowski Aleksander

Bydgoszcz
26.08.15
378 Mostowska Aleksandra

Bydgoszcz
26.08.15
379 Król Władysław

Zamość
26.08.15
380 Zasępa Jan

BystrzycaKłodzka
26.08.15
381 Kołodziejski Tomasz

Warszawa
26.08.15
382

Urban Roman

4XDzierżoniów
26.08.15
383 TułaStanisław

Dobroszyce
26.08.15
384 Tuła Urszula

Dobroszyce
26.08.15
385 KloskowskiAleksander

Słupsk
26.08.15
386 Kloskowski Dariusz

Słupsk
26.08.15
387 KloskowskaKonstancja

Słupsk
26.08.15
388 Kloskowska Beata

Słupsk
26.08.15
389 Augustyniak Dorota

Wrocław
24.09.15
390 Augustyniak Jakub

Wrocław
24.09.15
391 Kozubek Elżbieta

Wrocław
24.09.15
392 Kozubek Artur

Wrocław
24.09.15
393 Tuła Bogumiła

Dobroszyce
24.09.15
394 Tuła Tadeusz

Dobroszyce
24.09.15
395 Orlok Grażyna

Wałbrzych
24.09.15
396 Orlik Tadeusz

Wałbrzych
24.09.15
397 Stopka Liliana

Kłodzko
24.09.15
398 Stopka Jan

Kłodzko
24.09.15
399 Pastuszko Andrzej

Kłodzko
24.09.15
400 Bawolski Mirosław

Góra
28.10.15
401 Cenkalik Renata

Zabrze
28.10.15
402 Król Jerzy

Zabrze
28.10.15
403 Gaweda Marcin

KudowaZdrój
28.10.15
404 Kaszuba Krzysztof

Kłodzko
28.10.15
405 Kaszuba Natalia

Kłodzko
28.10.15
406 Kaszuba Kacper

Kłodzko
28.10.15
407 Stabla Agata

Radlin
28.10.15
408 Liszka Mirosław

Rybnik
28.10.15
409 Racińska Danuta 3X

Łódź
28.10.15
410 Grzelak Mirosław 2X

Łódź
28.10.15
411 Fedoryka Tadeusz 5X

Kłodzka
28.10.15
412 Kowalski Łukasz

BoguszówGorce
30.11.15
413 Kowalska Barbara

BoguszówGorce
30.11.15
414 Kraśkiewicz Waldemar

Pieszków
30.11.15
415 Kopeć Marcin

Błonie
30.11.15
416 Kinner Gałka Edyta

Świebodzice
14.12.15
417 Gałka Andrzej

Świebodzice
14.12.15
418 Domański Roman

Swarzędz
14.12.15
419 KaczmarczykMałgorzata

Wrocław
15.12.15
420

Laskoś- Grabowski

PawełWrocław
15.12.15