ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
im dr. M. Orłowicza
ul. Wojska Polskiego 2
Międzygórze 57-522 Domaszków
tel./fax + 48 74 813 51 95
e-mail : pttkbiuro@ta.pl

 

SZLAKI ROWEROWE NA TERENIE DZIAŁANIA ODDZIAŁU PTTK MIĘDZYGÓRZE


Niebieski szlak rowerowy - Bystrzyca Kłodzka – Młoty - Spalona Dolna – Rudawa – Przełęcz Poręba – Gniewoszów – Różanka – Domaszków – Goworów - Jodłów - Przełęcz Śnieżnicka = 58.5 km.
Czerwony szlak rowerowy - Bystrzyca Kłodzka -Wyszki - Długopole Zdrój – Domaszków – Różanka – Międzylesie – Pisary – Jodłów - Przełęcz Jodłowska / granica/ = 46 km.
Międzynarodowy szlak rowerowy ER - 2 – Lasówka – Mostowice – Niemojów – Lesica – Międzylesie – Goworów - Nowa Wieś – Jaworek - Międzygórze – Przełęcz Śnieżnicka = 61.8 km.
Żółty szlak rowerowy - Nowa Wieś - Szeroka Kopa – Jawor - Międzygórze = 7.8 km.
Zielony szlak rowerowy - Kamieńczyk /granica/ łącznik do ER -2 - Lesica = 4.4 km
Żółty szlak rowerowy – Przełęcz Puchaczówka - Czarna Góra = 4.2 km.
Czerwona pętla rowerowa - Międzygórze - Góra Parkowa - Przełęcz Śnieżnicka - Żmijowiec -Śnieżna Polana - Międzygórze = 17 km.

 

PLAN IMPREZ ROWEROWYCH NA 2017R 

 

 

L.p

Nazwa imprezy

Termin

Trasa / miejsce

1

Otwarcie Sezonu Rowerowego 

VI Rajd MTB Osmelakowa Dolina

w Spalonej

21.05.2017

Góry Bystrzyckie

Spalona

start godz.11:00

2

XII Rajd MTB Parkowa Góra - Bystrzyca Kłodzka

 4.06.2017


Bystrzyca Kłodzka

start godz.11:00

3


XII Rajd MTB im. Józefa Czernickiego w Międzygórzu

Trasa: Międzygórze- Żmijowiec - schr. Na Śnieżniku 

9.07.2017

Międzygórze

start godz.11:00

start na życzenie godz.10:00

4


XI Rajd MTB  "Góry Bystrzyckie" Zakończenie Sezonu Rowerowego BCK

Rykowisko - Wyszki


17.09.2017

Góry Bystrzyckie

start godz.11:00

 

Regulamin cyklu imprez rowerowych w sezonie 2017r.


Cel zawodów:

- popularyzacja jazdy na rowerach górskich jako czynnej formy wypoczynku,

- promocja szlaków i tras rowerowych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka,

- propagowanie pozytywnych emocji i radości z jazdy na rowerze.

Organizatorzy:

-Bystrzyckie Koło Cyklistów przy Oddziale PTTK w Międzygórzu.

Podział na kategorie wiekowe:

1. Szkoła Podstawowa (dwie kategorie)

2. Gimnazjum (dwie kategorie)

3. Kobiety K1 (rocznik 1998 i starsze)

4. Mężczyźni:

M 20 -17 do 29 lat

M 30 - 30-39 lat

M 40 - 40-49 lat

M 50 - 50 lat i starsi

Zasady uczestnictwa:

W imprezie rowerowej mogą wziąć udział osoby które uiszczą opłatę startową w kwocie 20zł – uczestnicy ze szkół podstawowych uiszczają tylko opłatę za numer startowy w kwocie 5zł.

Osoby pełnoletnie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność, natomiast osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć za pisemną zgodą opiekunów (rodziców).

Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie – członkowie PTTK są ubezpieczeni od NNW w ramach opłaconej składki członkowskiej za 2016r.

Nagrody: za miejsca od I do III oraz za uczestnictwo – pamiątkowe medale.

Prowadzona będzie punktacja za udział w całym cyklu.


UCZESTNIKÓW OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM.

CZŁONKOWIE PTTK Z OPŁACONĄ SKŁADKĄ CZŁONKOWSKĄ PTTK ZA 2016r. SĄ UBEZPIECZENI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

POZOSTALI UCZESTNICY POWINNI SIĘ UBEZPIECZYĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

ZARZĄD BYSTRZYCKIEGO KOŁA CYKLISTÓW PTTK - tel. 501572203