ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
im dr. M. Orłowicza
ul. Wojska Polskiego 2
Międzygórze 57-522 Domaszków
tel./fax + 48 74 813 51 95
e-mail : pttkbiuro@ta.pl

 


REGULAMIN REGIONALNEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

KRÓLEWNY MARIANNY ORAŃSKIEJ”


Postanowienia ogólne:

Ustanawia się trzy- stopniową Regionalną Odznakę Krajoznawczą Królewny Marianny Orańskiej.

Celem zdobywania odznak jest zachęcenie turystów do poznawania miejsc związanych

z działalnością Królewny Marianny.

Pierwszy stopień zdobywa się po ukończeniu 6 lat.

Drugi i trzeci stopień zdobywa się po ukończeniu 8 lat.

Odznaka może być nadawana honorowo przez Zarząd Oddziału za szczególne zasługi w propagowaniu poznawania miejsc związanych z działalnością Królewny Marianny Orańskiej.


WARUNKI ZDOBYWANIA

I STOPIEŃ

 1. Ośrodek „Sabat” w Międzygórzu – dworek myśliwski Królewny Marianny Orańskiejz 1858r;

 2. Dom Wypoczynkowy „Hanka - Leśnik” w Międzygórzu – budynek wolnego sędziego z XVIIIw rozbudowany w 1849r, a w 1870r przebudowany na hotel;

 3. Pokoje Gościnne – Restauracja „Złoty Róg” w Międzygórzu – budynek przemysłowy wolnego sędziego z XVII w kilkakrotnie przebudowywany, znajdował się w nim młyn, gorzelnia i kuźnia;

 4. Obelisk Królewny Marianny Orańskiej w Międzygórzu na ul. Sanatoryjnej naprzeciw sołectwa i DW "Słoneczna”- odsłonięty w 2000r, a ufundowany przez O/PTTK Międzygórze;

 5. Schronisko PTTK „Na Hali pod Śnieżnikiem” - wybudowane jako „Szwajcarka” w 1871r;

 6. Mariańskie Skały na zboczach góry Żmijowiec w Masywie Śnieżnika.

   

II STOPIEŃ

 1. Ruiny Zamku Szczerba ( Śnielinek ) w okolicach Gniewoszowa;

 2. Dwór Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim- obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy;

 3. Huta Szkła Kryształowego w Stroniu Śląskim;

 4. Dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 33 w Stroniu Śląskim z herbem Królewny Marianny Orańskiej;

 5. Jeden z kamieniołomów- biała, różowa lub zielona Marianna w okolicach Kletna;

 6. Obelisk (połowa drogi) w Lądku Zdroju przy dawnym Kościele Ewangelickim upamiętniający budowę drogi pomiędzy Kamieńcem Ząbkowickim, a Starym Mestem;

 7. Źródło Królewny Marianny Orańskiej w Lądku Zdroju (obecnie Chrobrego).

III STOPIEŃ

 • Głuchołazy – Kościół Ewangelicki;

 • Javornik – Zamek;

 • Bila Woda – pałac;

 • Ząbkowice Śląskie – rozpoczęcie drogi budowanej przez Królewnę Mariannę Orańską do Złotego Stoku;

 • Jesenik – Kościół Ewangelicki;

 • Pałac - zamek w Kamieńcu Ząbkowickim.


Aby uzyskać odpowiednie stopnie odznaki należy:

 • zwiedzić wszystkie miejsca ujęte regulaminowo,

 • odznaki należy zdobywać według kolejności stopni od I do III,

 • potwierdzić stemplem pieczęci, opisem lub zdjęciem miejsce zwiedzone,

 • oddać książeczkę do weryfikacji w Referacie Weryfikacyjnym Odznak Krajoznawczych przy Oddziale PTTK w Międzygórzu,

 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej

  w Międzygórzu, ul. Wojska Polskiego 2.                                                                                                                                                        

REGULAMIN (KSIĄŻECZKA )  DO NABYCIA W NASZYM ODDZIALE PTTK W MIĘDZYGÓRZU ZA 3ZŁ; ODZNAKI ST.I- 8ZŁ, ST.II-8ZŁ, ST.III-8ZŁ