ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
im dr. M. Orłowicza
ul. Wojska Polskiego 2
Międzygórze 57-522 Domaszków
tel./fax + 48 74 813 51 95
e-mail : pttkbiuro@ta.pl

Print

O nas

Oddział PTTK im dr M. Orłowicza w Międzygórzu powstał z inicjatywy działaczy Koła Terenowego w Międzygórzu. Z wnioskiem o powołanie Oddziału wystąpiono do ZW PTTK w Wałbrzychu 1 marca 1978 roku. ZW PTTK przychylił się do wniosku pozytywnie i 17 grudnia 1978 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału, na którym wybrano Zarząd. 

Na pierwszym zebraniu Zarządu 20 lutego 1979 roku postanowiono powołać następujące Komisje:

 • Turystyki Górskiej;

 • Turystyki Narciarskiej;

 • Turystyki Motorowej;

 • Ochrony Przyrody;

 • Opieki nad Zabytkami;

 • Krajoznawczą;

 • Służby Kultury Szlaku;

 • Komisję Imprez na Orientację.

Z czasem zlikwidowano Komisję Imprez na Orientację i Komisję Motorową a powołano Komisję Turystyki Pieszej.


Oddział organizuje wiele imprez cyklicznych:

 • Rajd “Powitanie Wiosny”;

 • Rajd “Miłośników Przyrody”;

 • Rajd Górski “Śnieżnik”;

 • Rajd “Zakończenie Sezonu Turystycznego”;

 • Od 2000 roku Międzygórski Rajd Marianny;

 • Od 2010 Rajd Korona Ziemi Kłodzkiej
 • Od 2012 Rajd Szlakiem Wież Widokowych


Z chwilą powołania Oddział nie prowadził działalności gospodarczej, choć w wyniku podziału majątku z Oddziału PTTK Lądek Zdrój otrzymano pomieszczenie biurowe, w którym znajdował się BORT działający w ramach M – BORT Polanica Zdrój. Działalność BORT wspomaga działalność programową i statutową Oddziału.

W 1983 roku wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej o przekazanie Ogrodu Bajek w Międzygórzu, co nastąpiło. Uroczyste otwarcie Ogrodu Bajek po jego remoncie, czyli wykonaniu rzeźb przez Jerzego Drążkowskiego, zasadzeniu wielu krzewów, drzewek ozdobnych i kwiatów odbyło się 14 września 1986 roku. W 1993 roku rozpoczęto przy Ogrodzie bajek budowę domu z przeznaczeniem na cele muzealne i gospodarcze. W 1996 roku uruchomiono w nim punkt sprzedaży pamiątek regionalnych i salę kominkową, która służy do spotkań członków Oddziału PTTK. W 2002 roku w budynku przy Ogrodzie Bajek dokonano uroczystego otwarcia Ośrodka Historii Turystyki Górskiej Sudetów w Międzygórzu, a od 01 maja 2003 roku jest on udostępniony dla turystów.


Oddział prowadzi sprzedaż wydawnictw turystycznych i map regionu Międzygórza i Ziemi Kłodzkiej oraz pamiątek regionalnych.

Oddział realizuje zamierzenia wydawnicze. Nakładem PTTK w Międzygórzu wydano:

 • Przewodnik turystyczny: “Międzygórze i okolice”;

 • Ogród Bajek – Międzygórze”;

 • broszurę “Ogród Bajek”;

 • Sentencje “Ogrodu Bajek”;

 • widokówki i zakładki ilustrowane.OŚRODEK HISTORII TURYSTYKI GÓRSKIEJ SUDETÓW W MIĘDZYGÓRZU

Ośrodek mieści się w Międzygórzu, przy żółtym szlaku z Międzygórza na Igliczną, na I piętrze budynku przy Ogrodzie Bajek. Gromadzi dokumentację na tematy:

 • wybitni ludzie gór i działacze na Ziemi Kłodzkiej;

 • niektóre wybrane pamiątki przeszłości;

 • górskie szlaki turystyczne w Sudetach;

 • wybrane imprezy turystyczne;

 • mapy;

 • odznaki Turystyki Górskiej.
  Ośrodek zwiedza się indywidualnie w ramach wstępu do Ogrodu Bajek.


PROPAGUJEMY ZDOBYWANIE ODZNAK: GOT, OTP, 7 – MILOWE BUTY, KRAJOZNAWCZYCH, REGIONALNYCH, TURYSTA – PRZYRODNIK.

PROWADZIMY PUNKT WERYFIKACYJNY GOT – OTP – ODZNAK KRAJOZNAWCZYCH

 

 

POŚWIĘCENIE SZTANDARU ODDZIAŁU

W dniu 17.06.2007r o godz.10:00 w Kościele p.w.Św. Krzyża w Międzygórzu przy udziale zaproszonych gości i członków naszego Oddziału odbyło się  poświęcenie Sztandaru Oddziału, który został wykonany na zlecenie Zarządu Oddziału.