ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
im dr. M. Orłowicza
ul. Wojska Polskiego 2
Międzygórze 57-522 Domaszków
tel./fax + 48 74 813 51 95
e-mail : pttkbiuro@ta.pl

REGULAMIN ODZNAKI " PRZYJACIEL MIĘDZYGÓRZA"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza “Przyjaciel Międzygórza” ustanowiona została przez Oddział PTTK w Międzygórzu z okazji X – lecia Oddziału oraz Kongresu Krajoznawczego.

 2. Celem Odznaki jest poznanie pięknego zabytkowego Międzygórza i otaczającego go Masywu Śnieżnika.

 3. Odznaka jest dwustopniowa: pierwszy stopień odznaki może zdobywać każdy, kto ukończy 5 lat; drugi stopień po ukończeniu 8 lat. Obowiązuje kolejność zdobywania stopni.

 4. W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 5. Odznakę można zdobyć podczas imprez i wycieczek organizowanych przez PTTK i inne organizacje oraz podczas wycieczek indywidualnych.

 6. Regionalna Odznaka Krajoznawcza “Przyjaciel Międzygórza” może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Międzygórza. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału PTTK w Międzygórzu.

WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI:

- do pierwszego stopnia należy zaliczyć następujące obiekty:

 1. dom Wypoczynkowy “Gigant 1882”;

 2. domy mieszkalne w stylu sudeckim;

 3. zapora wodna na rzece Wilczce;

 4. Ogród Bajek;

 5. Ośrodek Historii i Tradycji Turystyki Górskiej Sudetów w Międzygórzu;

 6. Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej na górze Iglicznej;

 7. Wodospad Wilczki.

- do drugiego stopnia należy zaliczyć następujące obiekty:

 1. rezerwat “Śnieżnik”;

 2. Śnieżnik( 1425m n.p.m.);

 3. Trójmorski Wierch ( 1143m n.p.m.);

 4. Czarna Góra (1205m n.p.m.);

 5. Smrekowiec (1123m n.p.m.);

 6. Źródła Nysy Kłodzkiej;

 7. Pasterskie Skały w Idzikowie.
 • Należy mieć potwierdzenia terenowe ( odciski pieczęci, wklejone bilety wstępu, fotografie, podpisy organizatora ), które umieszcza się w Książeczce Potwierdzeń.

 • Weryfikację odznaki dokonuje Referat Weryfikacyjny w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2 ( Biuro Oddziału PTTK ).

 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej w Międzygórzu.

REGULAMIN (KSIĄŻECZKA) DO NABYCIA W NASZYM ODDZIALE PTTK W MIĘDZYGÓRZU ZA 3 ZŁ; ODZNAKI ST.I - 8ZŁ,ST.II -8ZŁ