ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO
im dr. M. Orłowicza
ul. Wojska Polskiego 2
Międzygórze 57-522 Domaszków
tel./fax + 48 74 813 51 95
e-mail : pttkbiuro@ta.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu
KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

ODZNAKA TURYSTYCZNA
"Zdobywca Korony Ziemi Kłodzkiej"
R E G U L A M I N

§ 1

 

Odznaka KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu.

 

§ 2

 

Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Ziemi Kłodzkiej.

 

§ 3

 

Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu.


§ 4

 

Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.


§ 5

 

Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.


§ 6

 

Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Ziemi Kłodzkiej


§ 7

 

Odznakę KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów górskich Ziemi Kłodzkiej według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności.


§ 8

 

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem, przewodnikiem lub bez ich udziału.


§ 9

 

Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów powinna być data, pieczątka,zdjęcie lub opis w książeczce odznaki Korona Ziemi Kłodzkiej.

W przypadku zdobywania szczytu z przodownikiem lub przewodnikiem wystarczy jego potwierdzenie. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikowanej z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.§ 10

 

Ubiegający się o Odznakę KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Międzygórzu

57-514 Międzygórze ul. Wojska Polskiego 2/9


§ 11

 

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia.


§ 12

 

Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.


§ 13

 

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA ZIEMI KŁODZKIEJ można uzyskać w siedzibie Oddziału PTTK w Międzygórzu.

Tel./fax 74-813 51 95 e-mail: pttkbiuro[at]ta.pl , www.pttkmiedzygorze.ta.pl


§ 14

 

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Międzygórzu.


§15

 

Wnioskuje się o uroczyste wręczanie numerowanej odznaki oraz Certyfikatu Zdobywcy Korony Ziemi Kłodzkiej podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Międzygórzu na szczycie Śnieżnika. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.


§16

 

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu dnia 18.12.2009 r. (uchwała Nr 22/12/2009)

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku( z późniejszymi zmianami z dnia 10.03.2017r)

 

 Wykaz szczytów do zdobycia odznaki

Wykaz szczytów do zdobycia odznaki

Korona Ziemi Kłodzkiej


Lp.

Szczyt

Wys.

Pasma i Grzbiety

Szlak

1.

Nowa Kopa

553 m

Wzgórza Ścinawskie


Nowa Kopa we Wzgórzach Ścinawskich - Turysta Kłodzki

 

Bez szlaku(1)

2.

Włodzicka Góra

758 m

Wzgórza Włodzickie

Zielony

3.

Kłodzka Góra

765 m

Góry Bardzkie

Niebieski, Żółty

4.

Grodziec

803 m

Wzgórza Lewińskie

Czerwony

5.

Szczelinie Wielki

919 m

Góry Stołowe

Żółty

6.

Suchoń

964 m

Krowiarki

Bez szlaku (2)

7.

Jagodna

977 m

Góry Bystrzyckie

Niebieski

8.

Kowadło

989 m

Góry Złote

Zielony

9.

Wielka Sowa

1015 m

Góry Sowie

Czerwony, Niebieski, Żółty, Zielony

10.

Orlica

1084 m

Góry Orlickie

Zielony

11

Rudawiec

1112 m

Góry Bialskie

Zielony

12.

Śnieżnik Kłodzki

1426 m

Masyw Śnieżnika

Zielony

(1) - ok. 1km na wschód od drogi i szlaku żółtego prowadzącego z Tłumaczowa do Radkowa

(2) – ok. 2 km na zachód od szlaku żółtego prowadzącego z Przeł. Puchaczówka do Żelazna

 

Książeczka do nabycia w cenie 3zł/szt

 

 

 


 

 

Suweniry związane ze zdobywaniem Korony Ziemi Kłodzkiej:

Książeczka Zdobywcy Korony Ziemi Kłodzkiej – 3zł; Tablo -8zł; odznaki poszczególnych szczytów – 6zł (12szczytów x 6zł = 72zł).

Po weryfikacji: odznaka Zdobywcy Korony Ziemi Kłodzkiej -50zł.

 

 
Tablo